Una dintre modalitățile cele mai importante prin care puteți contribui la Atlas este trimiterea unor informații despre distribuția speciilor de păsări cuibăritoare din perioada 2006-2015.

Ce fel de date ne interesează?

  • Observații din perioada de cuibărit ale tuturor speciilor de păsări.
  • În cazul unor specii sedentare, care nu se deplasează de obicei la distanțe mari față de locul de cuibărit nici în celelalte perioade ale anului sunt de interes observațiile din tot cursul anului. Aceste specii sunt: galiformele (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia, Perdix perdix, Phasianus colchicus), multe strigiforme (Tyto alba, Strix sp., Athene noctua, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus), guguștiucul (Streptopelia decaocto), toate speciile de ciocănitori, în afară de Jynx torquilla, ciocârlanul (Galerida cristata), o parte a pițigoilor (Poecile palustris, P. montanus, P. lugubris, Lophophanes cristatus, Aegithalos caudatus), țicleanul (Sitta europaea), cele două specii de Certhia, vrabia de casă (Passer domesticus), vrabia de câmp (Passer montanus), presura bărboasă (Emberiza cirlus), presura de munte (Emberiza cia).
  • Dacă aveți informații despre statutul de cuibărire ale exemplarelor observate, vă rugăm să folosiți codurile de cuibărit detaliate la capitolul Metodologie.
  • Vă rugăm indicați dacă lista de specii încărcată/trimisă este o listă de specii completă sau una incompletă. În cazul listelor complete din date vechi este acceptabil să nu indicați ora începerii și durata observațiilor.

Cum puteți trimite datele vechi?

  • Modul de trimitere recomandat este încărcarea datelor într-una din cele două baze de date ale proiectului (Ornitodata sau OpenBirdMaps) ca observații ocazionale sau ca observații făcute pe baza unor metodologii.
  • Puteți încărca datele și în alte baze de date, din care trebuie să le exportați și să le trimiteți în format digital (.csv sau .xls), sau să încărcați fișierul exportat în una dintre cele două baze de date ale proiectului.
  • Puteți încărca datele în formularul excel din Metodologie, și să trimiteți acest fișier la adresa atlaspasari@gmail.com.

Termenul pentru trimiterea datelor vechi este 20 iulie 2017.


Atlasul păsărilor cuibăritoare din România
Asociația Grupul Milvus și Societatea Ornitologică Română