În exemplul de mai jos vă prezentăm modalitatea de efectuare a unei observații Atlas standard. Datele observațiilor sunt bazate pe o ieșire în teren din anul 2013.
1

Observatorul nostru, înainte de a se deplasa pe teren, se uită pe o imagine satelitară și o hartă topografică a pătratului. Pe acestea se vede bine că pătratul conține mai multe habitate: păduri, terenuri arabile, pășuni, localități, este străbătut de râul Mureș și de o autostradă. Fiind vorba de numai două ore (perioada în care poate să efectueze observații) și evaluând posibilitatea de acoperire cât mai reprezentativă a pătratului, trebuie luată o decizie: va fi vizitată numai partea sudică a pătratului, din cauza Mureșului, care împarte zona în două și face dificilă trecerea pe malul nordic.

Pătratul ales: E533N261

2

Observatorul ajunge dimineața devreme, cu mașina, pe un drum local la un punct unde se poate trece pe sub autostradă. De aici începe pe jos primul traseu de observații.

Traseul trece printr-o pășune, apoi pe malul Mureșului și se întoarce pe o altă cale la punctul de pornire. Majoritatea exemplarelor observate primesc codul de cuibărire A2, adică masculi auziți sau văzuți cântând. Unde nu se poate determina cu siguranță nici un cod de cuibărire, rubrica codurilor de cuibărire este lăsată goală. Fiind vorba de o arie relativ mică, trebuie acordată o atenție sporită ca indivizii observați să nu fie notați de două ori, și pe drumul de întoarcere.

Traseul 1: pășune, malul râului Mureș, 1430 m, 40 min

3a

După o scurtă călătorie cu mașina, când cronometrul observației este oprit, urmează un traseu scurt care străbate strada principală a localității Spini. Într-un sfert de oră sunt notate mai ales speciile care sunt legate de mediul rural, inclusiv un cuib de barză albă.

Traseul 2: satul Spini, 330 m, 15 min

3b

Este o cale alternativă de a verifica cuiburile de barză albă de-a lungul străzilor.

Traseul 2: satul Seini, imagine Google Street View cu un cuib de barză.

4

Este cel mai lung traseu, care începe pe o pășune cu arbori, apoi intră într-o pădure de foioase și se termină lângă un aliniament de tufe care desparte pășunea de o parcelă arabilă.

O specie poate fi notată de mai multe ori. De exemplu cinteza a fost detectată de 4 ori, au fost auziți 3 masculi cântând, iar unul a fost văzut cu hrană în cioc. În carnetul de teren au fost trecute separat cele două tipuri de observații, notate așadar în două rânduri: o dată 3 indivizi cu codul de cuibărire A2 și un individ cu codul C14.

Traseul 3: pășune, pădure, terenuri arabile, 2300 m, 65 min

5

Traseul se termină exact când se ajunge la limita timpului standard de 120 de minute.
La sfârșitul zilei observațiile sunt trecute în Formularul de Atlas de tip Excel (vezi separat), folosind denumirile științifice ale speciilor. Bineînțeles, pentru prelucrarea datelor este mult mai indicată încărcarea datelor în bazele de date on-line recomandate (Ornitodata sau OpenBirdMaps).


Atlasul păsărilor cuibăritoare din România
Asociația Grupul Milvus și Societatea Ornitologică Română